Wanneer heb ik een advocaat nodig?

Wanneer jullie scheiden hebben jullie altijd een advocaat nodig. Dit is namelijk degene die het verzoek tot echtscheiding bij de rechter kan indienen. Jullie kunnen kiezen voor ieder een eigen advocaat, of voor een advocaat die bovendien scheidingsmediator is. Zeker wanneer jullie beiden van plan zijn de scheiding samen, in overleg, af te wikkelen, kan dit een goed idee zijn. Alle gesprekken vinden in dit geval met jullie beiden plaats, wat zorgt voor transparantie en de beste mogelijkheid tot gezamenlijk overleg. De advocaat/mediator helpt jullie op alle gebieden, zowel emotioneel, financieel als juridisch. 

De afwikkeling van een scheiding vraagt meer dan ooit om goede voorlichting en begeleiding ten aanzien van de juridische en financiële gevolgen. Daarnaast vraagt een scheiding om een oplossingsgerichte, de-escalerende aanpak en oog voor de emotionele aspecten. De familierechtadvocaten van de vFAS beschikken over specifieke kennis ten aanzien van alle aspecten die bij een scheiding komen kijken. De vFAS gelooft dat scheiden in goed onderling overleg in verreweg de meeste gevallen leidt tot de beste lange termijn oplossing voor zowel de ouders als de kinderen. De leden van de vFAS zijn dan ook niet alleen gespecialiseerd familierechtadvocaat, ze zijn ook opgeleid tot scheidingsmediator. Het uiteindelijke doel van mediation is te komen tot een convenant en, als er kinderen betrokken zijn, een ouderschapsplan, waarin de levensmogelijkheden van de ouders en de kinderen zo veel mogelijk worden bevorderd en zo min mogelijk worden belemmerd. 

Het familierecht is inmiddels dusdanig complex dat het een illusie is dat alle geschillen zich lenen voor alternatieve geschillenbeslechting. Bovendien is niet iedereen bemiddelbaar. In sommige gevallen is het beter als iedere partner zich laat bijstaan door een eigen advocaat. Ook dan zullen de leden van vFAS hun mediationvaardigheden inzetten om zoveel mogelijk samen met de andere partij tot een respectvolle afwikkeling van de scheiding te kunnen komen. 

Soms is de tussenkomst van de rechter echter noodzakelijk. Procederen bij de rechtbank vergt specifieke academische kennis en ervaring en is daarom bij uitstek een taak voor een advocaat(mediator). 

In de afgelopen jaren is de regelgeving ten aanzien van een heleboel zaken uitgebreid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het fiscaal partnerschap, de eigen woning, de alimentatie, de onderneming (waaronder ook alle ZZP’ers) en de pensioenaanspraken. Hierdoor – alsmede als gevolg van de internationalisering en de toename van alternatieve gezinsvormen – is de juridische complexiteit aanzienlijk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat steeds hogere eisen worden gesteld aan de inhoudelijke juridische kennis van de scheidingsbegeleider. De ervaring leert dat zelfs aan ogenschijnlijk eenvoudige scheidingen ingrijpende en complexe juridische en fiscale consequenties kunnen kleven. 

Te denken valt aan de situatie waarbij een gezamenlijke woning na scheiding op naam van een van de partners wordt gesteld. Men weet vaak niet dat na de verdeling van de woning een juridische levering moet plaats vinden door middel van een notariële akte, welke weer fiscale implicaties kan hebben, zoals het ontstaan van een eigenwoningreserve. Ook weten veel mensen niet dat aanspraak op pensioenverevening binnen twee jaar na scheiding aangemeld moet worden bij de pensioenuitvoerders. Door van meet af aan in te zetten op kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand bij de begeleiding van een scheiding worden deze zaken gelijk goed geregeld. 

Als vFAS advocaat/scheidingsmediator kan ik je van raad en daad bij staan om je scheiding of ander geschil zo goed mogelijk te regelen. Heb je een advocaat of mediator nodig of vragen naar aanleiding van dit blog, neem dan vandaag nog contact met mij op.

Elings advocaat & mediator

De rechtbank

De zitting bij de rechtbank is voor velen een spannend onderdeel van...

Misverstanden over mediation

Mediation is een goede manier om je scheiding te regelen. Ikzelf begeleid...