Tarieven familierecht en strafrecht

Familierecht tarieven

Pro Deo familierecht

Wanneer u (eventueel tezamen met uw partner) een laag of gering inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand, kan ELINGS Advocaat aan u worden toegevoegd, waarbij haar werkzaamheden kosteloos dan wel tegen een betaling van een eigen bijdrage kunnen worden verrichten.

Door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) wordt gekeken – uitgaande van een bepaalde peildatum – naar de hoogte van uw inkomen en uw leefsituatie, waarna bekeken wordt of u recht heeft op een zogenaamde toevoeging of pro deo advocaat, zoals dat in de volksmond genoemd wordt. Het belang van de zaak speelt hierbij overigens ook nog weleens een rol. U doet er goed aan – indien u in aanmerking komt voor een toevoeging – eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) voor een zogenaamd diagnosedocument. Met dit document verkrijgt u korting op de eigen bijdrage.

Betalend familierecht

Wanneer ELINGS Advocaat u niet op pro deo basis bijstaat, zal zij de kosten verband houdende met de werkzaamheden bij u in rekening brengen. Het honorarium voor de werkzaamheden van ELINGS Advocaat varieert en is afhankelijk van de aard van de zaak, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw zaak. De uurtarieven zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten en verschotten (zoals onder andere griffierecht en uittreksels).

U ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Declaraties kunnen eventueel in onderling overleg in termijnen worden voldaan.

Op welke basis ELINGS Advocaat u ook bijstaat, zij zorgt er altijd in samenspraak met u voor dat passende vergoeding in rekening wordt gebracht voor de aan u geleverde rechtsbijstand.

 

Strafrecht tarieven

Pro Deo strafrecht

Wanneer u (eventueel tezamen met uw partner) een laag of gering inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand, kan ELINGS Advocaat aan u worden toegevoegd, waarbij haar werkzaamheden kosteloos dan wel tegen een betaling van een eigen bijdrage kunnen worden verrichten.

Door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) wordt gekeken – uitgaande van een bepaalde peildatum – naar de hoogte van uw inkomen en uw leefsituatie, waarna bekeken wordt of u recht heeft op een zogenaamde toevoeging of pro deo advocaat, zoals dat in de volksmond genoemd wordt. Het belang van de zaak speelt hierbij overigens ook nog weleens een rol. U doet er goed aan – indien u in aanmerking komt voor een toevoeging – eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) voor een zogenaamd diagnosedocument. Met dit document verkrijgt u korting op de eigen bijdrage.

Betalend strafrecht

Wanneer ELINGS Advocaat u niet op pro deo basis bijstaat, zal zij de kosten verband houdende met de werkzaamheden bij u in rekening brengen. Het honorarium voor de werkzaamheden van ELINGS Advocaat varieert en is afhankelijk van de aard van de zaak, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw zaak. De uurtarieven zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten en verschotten (zoals onder andere griffierecht en uittreksels).

U ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Declaraties kunnen eventueel in onderling overleg in termijnen worden voldaan.

Op welke basis ELINGS Advocaat u ook bijstaat, zij zorgt er altijd in samenspraak met u voor dat passende vergoeding in rekening wordt gebracht voor de aan u geleverde rechtsbijstand.

 

Ervaringen met Noortje

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

contact

Neem contact op

Heeft u nog een vraag of wilt u graag een afspraak maken? Vult u onderstaand formulier dan in. Ik neem binnen twee werkdagen contact met u op.