logo

SPECIALISATIES

specialisaties

hieronder een overzicht van de specialisaties van ELINGS advocaat

Familierecht

Het familierecht is het geheel aan rechtsregels dat in nationale en internationale bepalingen een nadere juridische inhoud geeft aan de persoon en de betrekkingen tussen personen in familie en gezinsverband. Dit veelzijdige rechtsgebied beslaat alle facetten van het menselijke leven, van vóór de wieg tot na het graf. De vaak complexe situaties brengen sociale en emotionele gevolgen voor betrokkenen met zich mee.

ELINGS Advocaat is zich ervan bewust dat zij u vaak zal treffen in een moeilijke periode in uw leven. In de praktijk ligt het accent op echtscheidingen en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan alimentatie, gezag, omgang, afstamming en huwelijksvermogensrecht. De deskundigheid van ELINGS Advocaat gaat echter verder. Ook voor zaken als het wijzigen van de voornaam, bewind en curatele of internationaal familierecht kunt u bij ELINGS Advocaat terecht.

ELINGS Advocaat heeft oog voor de persoon achter het probleem en is erop gericht een oplossing op maat te bieden. Iedere situatie vereist een andere aanpak.

Een fikse familieruzie of een verdrietige vechtscheiding met ruzie om familiestukken of om de omgang met de kinderen. Dat is de dagelijkse praktijk van de familierechtadvocaat. Maar meestal is er zo veel meer aan de hand. Uit ervaring weet ELINGS Advocaat dat bijna alle familierechtelijke geschillen voortkomen uit onderliggende pijn, verdriet, gekwetstheid of jaloezie. Het is daarom uiterst belangrijk de verborgen emoties te onderkennen zonder de juridische inhoud uit het oog te verliezen.. Alleen op die manier kan een bevredigende oplossing gevonden worden.

ELINGS Advocaat stelt uw belangen voorop. Dat betekent dat ELINGS Advocaat goed kijkt naar wat in uw situatie de beste oplossing is. Dat betekent dat ELINGS Advocaat soms een gerechtelijke procedure moet voeren om gelijk te krijgen. Maar vaak heeft een oplossing zonder rechterlijke tussenkomst de voorkeur. Bijvoorbeeld een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Aangezien u in verband met de opvoeding van de kinderen nog regelmatig met elkaar te maken krijgt, is het prettig als u samen in ieder geval nog als ouders door één deur kunt. In dergelijke situaties kan een gezamenlijke echtscheiding (overlegscheiding) een uitkomst bieden. Onder leiding van ELINGS Advocaat wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. In dat geval stelt ELINGS Advocaat uw beider belangen voorop om zo tot een bevredigende oplossing te komen.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel. Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van twaalf tot achttien jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot achttien jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.

De behandeling van jeugdzaken vergt een aparte specialisatie. Niets is immers zo belangrijk als het welzijn van uw minderjarig kind. ELINGS Advocaat zorgt voor een zorgvuldige balans tussen het belang van uw minderjarig kind en de pedagogische doeleinden van het jeugdrecht enerzijds en de rechten van uw minderjarig kind en de juridische waarborgen anderzijds. Omdat er vele dwarsverbanden zijn tussen het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht (civielrecht), moet de jeugdrechtadvocaat op beide terreinen zijn ingevoerd om deze zaken goed te kunnen behandelen. Daarbij is het jeugdrecht volop in beweging en wordt er steeds vaker een beroep gedaan op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ook in de rechtspraktijk wordt het belang erkend dat jeugdzaken moeten worden behandeld door specialisten.

Om de rechten van deze kwetsbare groep – uw minderjarig kind – uitermate zorgvuldig te kunnen verdedigen is ELINGS Advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht. ELINGS Advocaat is volledig op de hoogte van alle aspecten in het jeugdrecht. Met de ervaring en kennis van ELINGS Advocaat kunt u erop vertrouwen dat zij toeziet de dat procedure op een juiste wijze verloopt, u een echte vertrouwenspersoon hebt zowel voor u als u kind en zal zij zorgen voor een zorgvuldige en grondige verdediging en advisering van uw kind.

Strafrecht

Indien u ervan verdacht wordt een misdrijf of overtreding te hebben begaan, komt het strafrecht om de hoek kijken. Het strafrecht regelt wat strafbaar is, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en welke procedure moet worden gevolgd om tot strafoplegging over te gaan.

Bent u aangehouden, opgeroepen voor verhoor, gedagvaard om in een strafzaak ter zitting te verschijnen of wordt uw woning of bedrijf door de recherche doorzocht? Dan heeft u te maken met het strafrecht en heeft u juridische bijstand nodig. Het strafrecht is een zeer breed rechtsgebied dat zaken omvat van winkeldiefstallen tot grootschalige belastingfraudes. In iedere strafzaak is het van belang om zo snel mogelijk contact te zoeken met een advocaat die uw belangen behartigt en de procesgang goed bewaakt.

U als verdachte bent nog geen dader! Daarom verdient u de beste verdediging. Dat is de reden dat ELINGS Advocaat klaar staat om adequate rechtsbijstand te verlenen.

Niet alleen voor u als verdachte zelf is een gedreven en gespecialiseerde advocaat van groot belang. In de meeste gevallen laat u ook een gezin of familie achter, waarmee u in sommige gevallen zelfs geen contact mag hebben. Daarom hecht ELINGS Advocaat veel waarde aan een goede en snelle communicatie met u, maar ook met uw familie. Ook voor hen is het vaak een zware tijd. Daarom kan niet alleen u als verdachte maar ook uw familie direct contact met ELINGS Advocaat opnemen. ELINGS Advocaat staat direct klaar om in actie te komen en ondersteuning te bieden!

ELINGS Advocaat behandelt allerlei soorten strafzaken, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Daarnaast is ELINGS Advocaat gespecialiseerd in het dierenstrafrecht.