logo

DISCLAIMER

DISCLAIMER
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
ELINGS Advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.
Informatie verzonden aan ELINGS Advocaat via de e-mail of de website van ELINGS Advocaat is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Rechtsvorm
ELINGS Advocaat is een eenmanszaak van mevrouw mr. N.J.R.M. Elings te Breda.

Adres
ELINGS Advocaat
De Watertoren
Wilhelminasingel 19
4818 AC Breda
06 – 12853751
085-8080256
noortje@elingsadvocaat.nl

Handelsregister
ELINGS Advocaat is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 57642036.

BTW-nummer
Het BTW-nummer van ELINGS Advocaat is NL001780823B73.

Nederlandse Orde van Advocaten
Mevrouw mr. N.J.R.M. Elings is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
ELINGS Advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG. Informatie omtrent de polis is beschikbaar voor cliënten.

Waarneming
In geval van (langdurige) ziekte of vakantie wordt ELINGS Advocaat waargenomen door mevrouw mr. N. Heijkant van Heijkant Advocaten.

Heijkant Advocaten
Gasthuisstraat 19
5104 HP Dongen
0162-321863
info@heijkantadvocaten.nl

Klachten
Indien u klachten heeft over een declaratie, een specificatie van verrichte werkzaamheden, kwaliteit van verleende dienstverlening, over mevrouw mr. N.J.R.M. Elings of haar waarnemer en/of anderszins over een onderwerp ELINGS Advocaat betreffende, kunt u zich te allen tijde schriftelijk (per email op contact@elingsadvocaat.nl of per post) wenden tot ELINGS Advocaat. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw klacht. ELINGS Advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie omtrent de klachtenregeling is beschikbaar voor cliënten.