De rechtbank

De zitting bij de rechtbank is voor velen een spannend onderdeel van de juridische procedure en brengt vaak de nodige emoties met zich mee. Vaak vragen mijn cliënten zich af wat zij kunnen verwachten van de zitting en hoe zo’n zitting in zijn werk gaat. En wat moet ik aan en wat zijn andere praktische tips?

Nadat het verzoekschrift en het verweerschrift en eventuele aanvullende stukken bij de rechtbank zijn ingediend, bepaalt de rechtbank een zittingsdatum. Dit is de datum waarop je (samen met mij) bij de rechtbank dient te verschijnen en wij jouw standpunten aan de rechter kunnen verduidelijken. Een belangrijk moment dus.

De rechtbank

Om de rechtbank binnen te komen, dien je jouw legitimatiebewijs mee te nemen. Je meldt je bij de receptie zodat je te horen krijgt bij welke balie je moet melden. Daarna loop je richting de beveiliging die een controle uitvoert. Je loopt door een detectiepoort en jouw tas zet je op de band zodat deze door de scanner kan. Vergeet niet je tas te controleren op goederen die niet de rechtbank binnen mogen. Laat dus je zakmes, parfumflesje, nagelvijl, deodorant en andere zaken thuis. Daarna loop je door naar de juiste balie. Vaak zit ik al in de buurt van die balie te wachten op je. Ook bij de balie meld je je en dan kom je naar mij toe gelopen. Vaak spreek ik een half uur voor de zitting met je af bij de rechtbank, zodat we nog een en ander kunnen doorspreken, er nog tijd genoeg is om naar het toilet te gaan en ik je hopelijk wat rust kan bieden.

De zitting

Wanneer je zitting wordt behandeld, roept de bode de zaak uit (jullie achternamen worden geroepen) en dan mag je de zittingszaal betreden. De bode geeft aan waar je mag gaan zitten. In de zittingszaal zit helemaal vooraan de rechter (in hoger beroep drie rechters) en daarnaast aan de rechterkant de griffier. Daarvoor zijn twee tafels gepositioneerd waar de advocaten en hun cliënten kunnen plaatsnemen. Rechts van de rechter neemt de verzoeker plaats en links van de rechter de verweerder. Er mag geen publiek op de zitting aanwezig zijn, omdat familierechtzittingen altijd besloten zijn. Eventuele steun en toeverlaat (familie/vrienden) die met je meekomen naar de zitting, dienen dus op de gang te wachten. De Raad voor de Kinderbescherming is aanwezig in zaken die hierom vragen. De raadsmedewerker zit dan aan een aparte balie links van de rechter. Ook kan eventueel een hulpverlenende instantie bij de zitting aanwezig zijn (zoals Jeugdzorg Brabant). Deze zitten aan een tafel tussen partijen.

De rechter zal het woord nemen en de verzoekende partij zal het woord krijgen om een en ander toe te lichten. Daarna mag de verwerende partij reageren. Advocaten zijn er voor de juridische kant van het verhaal, jij als partij voor de dagelijkse gang van zaken en emotionele kant van het verhaal. Aansluitend zal de rechter ook vragen gaan stellen aan jou als partij alsmede aan de advocaten. Nadat alle vragen van de rechter zijn beantwoord, is er nog gelegenheid voor partijen (en de advocaten) om nog wat te zeggen. In sommige gevallen wordt er ook geschorst, dan ga je samen met mij de gang op en is er de mogelijkheid om over een geschilpunt te overleggen met de andere partij. De trend is wel dat niet alle rechters deze lijn aanhouden. Het is echt afhankelijk van de rechter en de geschillen of voorgaande op deze wijze wordt besproken. Sommige rechters geven er de voorkeur aan om voornamelijk met partijen te spreken en in te gaan op hoe het nu gaat en wat een fijne uitkomst voor iedereen zou zijn. Of de rechter heeft de zaak zo goed bestudeerd dat hij/zij zelf een samenvatting van alle standpunten geeft en dan direct de diepte in gaat in het gesprek met jullie als partijen (meer op de belangen en mogelijke oplossingen). Het voordeel van een zitting is – hoe spannend dan ook – dat je echt gehoord en gezien wordt door een rechter. Jouw verhaal doet ertoe. Een familierecht zitting lijkt een beetje op een informeel gesprek tussen partijen en rechters waarin je voornamelijk tegen de rechter praat (niet tegen je ex). Doordat het een vraag/antwoord situatie is, hoef je niet een heel epistel te schrijven wat je gaat zeggen. In verband met zenuwen kan je wel altijd een spiekbriefje met steekwoorden maken met wat voor jou belangrijk is om te zeggen. Als alles is besproken, geeft de rechter aan wanneer hij (schriftelijk) uitspraak gaat doen. Dan verlaten we de zittingszaal en bespreken we de zitting nog even na en kan je de rechtbank verlaten.

10 Praktische tips

Hieronder staan nog een aantal praktische tips om een zitting zo goed mogelijk voor te bereiden.

  1. Je hoeft niet strak in het pak bij de rechtbank te verschijnen. Een blouse of trui met een nette spijkerbroek is netjes genoeg. Doe vooral de kleding aan waar jij je bij op je gemak voelt. Zet je hoed of pet in de zittingszaal af.
  2. Doe je jas uit. Je zal echt geen kou lijden. Sterker nog, door de spanning zal je het warm genoeg hebben.
  3. Een zitting is intens en vreet energie. Richt je dag zo in dat je voldoende ontspanning vooraf en achteraf hebt.  
  4. Richt je tot de rechter als je spreekt.
  5. Blijf beleefd tegen de rechter, jouw ex-partner en zijn of haar advocaat. Schelden werkt niet in jouw voordeel evenals door elkaar heen praten.
  6. Blijf kalm. Een situatie waarbij jij jouw ex-partner figuurlijk in de haren vliegt, draagt niet bij aan een goed oordeel van de rechter.
  7. Ben je verkouden en moet je met enige regelmaat niezen of kuchen? Ben je erg emotioneel en moet je telkens huilen? Of ben je erg boos en komt de stoom uit je oren? Maak je geen zorgen, de rechter kijkt overal doorheen en heeft begrip voor alle emoties en alle gedragingen/houdingen die mensen ter zitting aannemen. Weet dat het niet om de show gaat die jij of je ex-partner opvoert, maar om de inhoud van wat wordt gezegd.
  8. Er mogen geen toeschouwers de zittingszaal binnen. Ook jouw ex-partner mag niemand mee naar binnen nemen. Wel mogen jouw familie en vrienden buiten wachten totdat de zitting is afgelopen. Vaak is het fijn als iemand op je wacht die je kan steunen.
  9. Zorg dat je je goed voorbereid, je de processtukken voor de zitting nog eens leest en je het voorbereidingsgesprek op de zitting met mij als advocaat hebt gevoerd. Maak eventueel een spiekbriefje voor de zitting met steekwoorden van wat jij belangrijk vindt om te zeggen.
  10. Houd er rekening mee dat de rechter (in veel gevallen) zal proberen te kijken of jij en je ex-partner er toch nog uit kunnen komen. Een onderlinge afspraak tussen ex-partners wordt namelijk in 90% van de gevallen beter nagekomen dan een opgelegde beslissing van de rechter.

Heb je vragen over dit blog of heb je direct een advocaat nodig voor een zitting? Neem dan vandaag nog contact met mij op.

de rechtbank

Wanneer heb ik een advocaat nodig?

Wanneer jullie scheiden hebben jullie altijd een advocaat nodig. Dit is namelijk...

Misverstanden over mediation

Mediation is een goede manier om je scheiding te regelen. Ikzelf begeleid...